فرایندی که در آن مدیران دو وب‌سایت به صورت تعاملی لینک سایت‌های همدیگر را در سایت‌های خود قرار می‌دهند تبادل لینک نام دارد قرار دادن لینک در سایتهای مختلف اگر به شیوه درست و پیشنهادی موتورهای جستجو صورت گیرد، منجر به افزایش لینک ورودی گوگل و بک لینک آن سایت می‌انجامد. تعداد بک لینک‌های بیشتر در نهایت رتبه وب‌سایت در گوگل را که بر اساس فاکتورهای متفاوتی از یک تا ده سنجیده می‌شود را افزایش می‌دهد

یکی از راه هایی که سبب دیده شدن سایت و مطالب درج شده در آن می شود لینک سازی و درج لینک مربوطه در سایت های اشتراک لینک(Link) است که این کار سبب می شود افرادی که به این سایت ها مراجعه کنند ممکن است با کلیک بر رو لینک مربوطه وارد سایت شما شوند .

لینک رایگان - بک لینک رایگان