بک لینک یکی از واژه های پر استفاده در دنیای سئو است. بک لینک، لینکی ورودی از یک سایت به یک سایت دیگر وب است. وقتی یک صفحه وب به هر صفحه ایی پیوند داده شود به آن بک لینک گفته می شود. یک صفحه با پیوند های بیشتر تمایل به رتبه بالاتر و بهتر دارد. Link Juice: وقتی یک صفحه وب به یک مقاله یا یک Home Page پیوند داده می شود به آن Link Juice گفته می شود. این پیوند باعث بهبود رتبه مقاله می شود و همچنین اعتبار دامنه (Domain Authority) را افزایش می دهد. وب سایت می تواند با تگ no-follow یک Link Juice را متوقف کند. پیوند های no-follow: وقتی وب سایتی به وب سایت دیگر پیوند داده می شود، و در آن از تگ no-follow استفاده شده است، این پیوند برای رتبه بندی موثر نمی باشد. در واقع این تگ به این معناست که وب سایت شما اعتبار این پیوند یا وب سایت را تایید نمی کند. پیوندهایdo-follow : به طور پیش فرض تمام پیوند از این نوع هستند که نشان دهنده یک link juice است. Linking Root Domains: به بک لینک هایی گفته می شود که به وب سایت از یک دامنه خاص می آید. حتی اگر یک وب سایت از یک دامنه 10 لینک داشته باشد باز هم تنها یک linked root domain در نظر گرفته می شود.