بک لینک ها می توانند به طور موثری به رتبه یک وب سایت تاثیر بگذارند. بک لینک به معنای رای اعتماد یک وب سایت به وب سایت شما است. موتورهای جستجو همیشه در حال خزیدن در بین صفحات وب هستند تا اطلاعات آن ها را فهرست و رتبه بندی کنند. و زمانی که یک کاربر عبارتی را جستجو می کند، از دیتابیس موتور جستجو است که بهترین گزینه ها به کاربر نمایش داده می شود، یعنی اطلاعاتی که قبلا گرد آوری شده است. کار بک لینک ها این است که به موتورهای جستجو می گویند که فلان وب سایت مورد اطمینان آنها است و به نوعی با اعتبار است. از این رو موتورهای جستجو می تواند از وب سایتی به وب سایت دیگر بروند تا صفحات و سایت های جدید را بیابند. بنابراین، داشتن بک لینک های مناسب باعث اعتبار وب سایت نزد موتورهای جستجو شده و همچنین وب سایت یا محتویات آن زودتر وارد فهرست موتورهای جستجو می شود.